Piątek, 20 października 2017 r. Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa.
 
 

Dokumenty

 
 

Dokumenty klasyfikacja drugie półrocze 2016/2017

Proszę o wypełnienie dokumentacji komputerowo

arkusz-klasyfikacji-klas-I-III-SP

informacja-wych_sp_kl_4-6

INFORMACJA-WYCHOWAWCY-KLASY-GIMNAZJUM

SPRAWOZDANIE_Z_PRACY_NAUCZYCIELA

Dokumenty klasyfikacja pierwsze półrocze 2016/2017

Proszę o wypełnienie dokumentacji na komputerze

Arkusz_klasyfikacji_SP_klasy_1-3

ARKUSZ-KLASYFIKACJI-Szkoły-Podstawowej-klasy-IV-VI

Arkusz_klasyfikacji_gimnazzjum

motywacja_oceny_nagannej_lub_nieodpowiedniej

SPRAWOZDANIE _Z_PRACY_NAUCZYCIELA

SPRAWOZDANIE_WYCHOWAWCY_ODDZIAŁU_ZEROWEGO

Dokumenty dla  nauczycieli na koniec roku szkolnego 2015 / 2016

arkusz klasyfikacji klas I – III SP

informacja wych_sp_kl_4-6

INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY GIMNAZJUM

Rozliczenie godzin z art_ 42

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dokumenty do rekrutacji

ZARZADZENIE_REKRUTACJA

rekrutacja_oddzial_przedszkolny_2016-2017

rekrutacja_szkola_podstawoaw_2016-2017

rekrutacja_do_gimnazjum_2016-2017

Dokumenty do pobrania dla nauczycieli (klasyfikacja śródroczna 2015/2016)

ARKUSZ KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ SP KLASY IV -VI

ARKUSZ_KLASYFIKACJI_ŚRÓDROCZNEJ SP_KLASY_1-3

ARKUSZ KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ_KLASY_GIMNAZJUM

MOTYWACJA_OCENY_NAGANNEJ_LUB_NIEODPOWIEDNIEJ

ROZLICZENIE_GODZIN_Z_ART.42_KARTY_NAUCZYCIELA

SPRAWOZDANIE_ŚRÓDROCZNE_WYCHOWAWCY_ODDZIAŁU_ZEROWEGO

UZASADNIENIE OCENY CELUJĄCEJ

UZASADNIENIE OCENY NIEDOSTATECZNEJ

UZASADNIENIE OCENY Z ZACHOWANIA

======================================================

Uzasadnienie wyróżnienia, nagrody w klasach I – III Szkoły Podstawowej

ZAŚWIADCZENIE o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego

===================================================

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM

==========================================================

Statut Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Nowym Wiśniczu

Statut Gimnazjum w Zespole Szkół w Nowym Wiśniczu 

 

ARKUSZ KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY IV -VI