Czwartek, 24 stycznia 2019 r. Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała.
 
 

INFORMACJA NA TEMAT ROZLICZENIA ODPISÓW ZA ROK PODATKOWY 2016


 
 

KRS

INFORMACJA NA TEMAT ROZLICZENIA
ODPISÓW ZA ROK PODATKOWY 2016

 

Składamy ser­decz­ne po­dzię­ko­wa­nia wszyst­kim,  którzy prze­ka­za­li na rzecz naszej szkoły w ramach roz­li­cze­nia rocznego zeznania po­dat­ko­we­go 1%  za rok 2016.

In­for­mu­je­my, iż na rzecz szkoły wpłynęła kwota

 1 726,70 zł.

Poniżej przedstawiamy link do strony zawierającej raport przedstawiający  rezultaty akcji:

http://www.spsm.edu.pl/uploads/news//554/POZOSTA%C5%81E%20POWIATY%20MA%C5%81OPOLSKI%20STRONA%202017.pdf

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na:

- Dofinansowanie zajęć muzycznych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu

-  Zakup mównicy scenicznej

 

Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na wsparcie

z Państwa strony  również  w tym roku.

Fundusze możemy gromadzić wpisując w  formularzu zeznania podatkowego:

STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA

Numer KRS:                   0000052078

Cel szczegółowy:        SP Nowy Wiśnicz

Jeszcze raz bardzo dzię­ku­je­my wszyst­kim dar­czyń­com.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie