Piątek, 15 listopada 2019 r. Imieniny: Alberta, Leopolda, Odalii.
 
 

Poranek z prozą patriotyczną


 
 

 ramka (…) Jestem Polakiem. Jestem nim nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego, znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcać nie wolno. (…)

Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka

W dniach 13 i 14 listopada odbyło się w bibliotece szkolnej 9 spotkań, w trakcie których nasi uczniowie przepięknie czytali prozę o ojczyźnie.

Było to drugie takie wydarzenie w naszej szkole w 2018 roku. Zorganizowane ono zostało jako odzew na prośbę Pary Prezydenckiej. Państwo Agata i Andrzej Dudowie, chcąc uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, zobowiązali patriotów do czytania poezji i prozy niepodległościowej.

Uczniowie w ogromnym skupieniu i wysłuchali utworów, które ilustrują szczerą miłość do Polski.

Wśród czytanych utworów dziewczęta i chłopcy ze starszych klas wraz z opiekunami usłyszeli fragmenty: Potopu Henryka Sienkiewicza, Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, Rozmów polskich latem 1983 roku Jarosława Marka Rymkiewicza poprzedzone i zakończone fragmentami Myśli nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego. Młodsi natomiast w skupieniu wysłuchali utworów ze zbioru Klechdy domowe: Wiano świętej Kingi, Wieże Kościoła Mariackiego w Krakowie, Warszawa – stolica Polski, Stopka królowej Jadwigi.

Nasze spotkania uświetniły swoją obecnością: p. Barbara Wiśniewska (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Wiśniczu) – inspiratorka naszego pierwszego spotkania, p. Bożena Głąb (dyrektor naszej szkoły) i p. Teresa Kowalska-Rydz (wicedyrektor naszej szkoły).

Tę patriotyczno – literacką ucztę zawdzięczamy uczniom naszej szkoły: Grzegorzowi Honkowiczowi, Małgorzacie Konior, Magdalenie Czekaj, Natalii Goryczce, Julii Grabarz, Annie Pannie, Janowi Kmiecikowi, Wiktorii Balickiej, Wiktorii Berecie, Magdalenie Krawczyk, Anieli Oświęcimce, Katarzynie Więckowskiej.

 Monika Wyrwa