Poniedziałek, 17 czerwca 2019 r. Imieniny: Laury, Alberta, Marcjana.
 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół


 
 

Z inicjatywy grupy nauczycieli Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu powstało Stowarzyszenie Przyjaciół tejże szkoły.  Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie edukacji, wyrównywanie szans w dostępie do niej  oraz  wspieranie nowoczesnych form edukacji i udzielanie pomocy materialnej szkole.  Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 16.03.2015r. Stowarzyszenie nie posiada jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego, ale oczekuje na wpis do rejestru. Cele zapisane w statucie stowarzyszenie zamierza realizować m.in. przez organizację i realizację przedsięwzięć edukacyjnych, wspieranie finansowe, organizację i realizację projektów edukacyjnych. Członkiem stowarzyszenia może być każdy, kto chce realizować cele statutowe i wspierać szkołę w jej działaniach edukacyjnych i wychowawczych. Siedzibą stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu, ul. Szkolna 1. Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce „Stowarzyszenie”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i wspierania naszych działań.

1. S T A T U T  STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWYM WIŚNICZU

2. Zarząd

Małgorzata Korta
Bożena Głąb