Piątek, 28 lutego 2020 r. Imieniny: Romana, Makarego, Lutomira.
 
 

EKOSZKOŁA 2015


 
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPROJEKT EKOLOGICZNY „EKOSZKOŁA 2015” W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. STANISŁAWA LUBOMIRSKIEGO W NOWYM WIŚNICZU

Działania promujące postawy ekologiczne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu trwały od 1.02.2015 r. – 27.04.2015 r. Wzięli udział w nich uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej. Koordynatorem projektu jest mgr Karolina Cierniak-Zuzia – nauczyciel przyrody. W ramach tych działań przeprowadzono wiele przedsięwzięć:

 1. Przygotowano i przeprowadzono Gminny Konkurs Przyrodniczy pt.: „Jak dobrze znasz Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy?”. Celem konkursu było:
 • Utrwalenie wybranych wiadomości o formach ochrony przyrody, tj. park krajobrazowy czy pomnik przyrody.
 • Uwrażliwienie uczniów na potrzebę ochrony przyrody w swoim regionie.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się kierunkami geograficznymi oraz pracy z mapą.
 • Zapoznanie uczniów z gatunkami chronionych roślin i zwierząt na obszarze Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego.
 • Zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy przyrodniczej w zakresie form ochrony przyrody w swoim miejscu zamieszkania.

Konkurs odbył się 12.03.2015 r. o godz. 10.00 w budynku Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu i skierowany był dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej pod honorowym patronatem Nadleśnictwa Brzesko. Uczestnikami konkursu było 29 uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Nowy Wiśnicz. Konkurs został przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu: mgr Karolinę Cierniak-Zuzia, mgr Beatę Wojtoń, mgr Iwonę Łukasik.

2.  W dniach od 20.04.2015 – 27.04.2015 r. zorganizowane zostały Dni Ziemi pod hasłem „Z ENERGIĄ ZMIEŃMY ŹRÓDŁA !”. Przebieg działań:

 • 20.04.2015 r. – wykonanie w grupach plakatu dotyczącego ekologii
   z uwzględnieniem takich treści jak:  definicja ekologii, recykling, sortowanie odpadów, odnawialne źródła energii, sposoby ochrony przyrody; odpowiedzialnymi za to zadanie byli wychowawcy poszczególnych klas.
 • 21.04.2015 r. – akcja Jesteśmy eco – sprzątamy po zimie, polegająca na sprzątaniu terenów wokół szkoły ze śmieci zalęgających po okresie zimowym. W działanie to zaangażowali się wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego i wychowawcy wraz ze swoimi klasami.  Wysprzątano tereny wokół szkoły oraz teren miasta. Zebrano łącznie: 9 worków o poj. 120 l, 1 o poj. 100 l, 12 o poj. 60 l, 3 o poj. 35 l i 2 opony. W akcji brali uczniowie wszystkich klas podstawowych. 
 • 22.04.2015 r. – odbyły się prezentacje projektów przygotowanych przez dwie grupy uczniów klas VI: „Z ekologią na Ty!” i „Odnawialne źródła energii”. Nauczycielem odpowiedzialnym była mgr Karolina Cierniak-Zuzia. Z treściami projektów zostali zapoznani wszyscy uczniowie szkoły podstawowej w Nowym Wiśniczu.
 • 24.04.2015 r. – odbyła się lekcja przyrody i ekologii w terenie. W tym celu grupa uczniów licząca 45 osób udała się na ścieżkę dydaktyczo-ekologiczną w Wiśnicko -Lipnickim Parku Krajobrazowym -  w Lipnicy Górnej Kamienie Brodzińskiego. Na miejscu uczniowie zostali zapoznani
  z fauną i florą regionu, która jest im najbliższa oraz geologią terenu. Nauczycielami odpowiedzialnymi za wycieczkę byli: mgr Karolina Cierniak-Zuzia, mgr Beata Wojtoń, mgr Magdalena Chojecka.
 • 27.04.2015 r. – uroczyste podsumowanie Dni Ziemi. Przeprowadzony został pokaz mody Eko-Par (na ten dzień każda klasa przygotowała stroje z materiałów ekologicznych dla wybranej pary ze swojej klasy;  pokaz mody był konkursem na najlepszy strój. Pierwsze miejsce zajęła klasa 5 d, drugie miejsce klasa 6 b i 5 b. Wybrano także trzy najlepsze plakaty o tematyce ekologicznej: I miejsce – 4 d, II miejsce – 6 Połom, III – miejsce 5 b. W skład Jury wchodzili: P. Dyrektor mgr Magdalena Jarmuła, P. Dyrektor Kinga Kokoszka i P. Pedagog mgr Renata Seredyńska. Ponadto uczniowie brali udział w MINI QUIZIE EKOLOGICZNYM.
  Nauczyciele odpowiedzialni: mgr Karolina Cierniak-Zuzia, mgr Beata Wojtoń, mgr Agnieszka Piotrowicz. 

 

3. W dniach od 20.04.2015 – 12.06.2015 r. – w naszej szkole nadal trwa zbiórka makulatury. Nauczycielem odpowiedzialnym za to działanie jest mgr Agnieszka Piotrowicz oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4. W dniu 26.02. 2015 r. obyły się szkolne eliminacje do Konkursu w Borzęcinie. Przystąpiło do nich 6 uczniów z klas VI. Podczas eliminacji uczniowie rozwiązywali test liczący 10 pytań z kategorii ekologii oraz wiadomości o górskich parkach narodowych. Wyłoniono trzech uczniów, którzy stworzyli drużynę startującą  w konkursie w Borzecinie: Krzysztof Filipek kl. VIa, Bartosz Obrał kl. VIa i Szymon Bakalarz kl. VIb. Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Karolina Cierniak-Zuzia.

5. Przygotowano projekt ogródka ziołowego na terenie szkoły o wymiarach 7 x 8 m. Przewidziano w nim 20 gatunków ziół, 1 gatunek krzewu i 1 gatunek drzewa. Projekt wykonali nauczyciele: mgr Karolina Cierniak-Zuzia, mgr Magdalena Chojecka.

6. Zorganizowano Szkolny Konkurs Plastycznego na plakat pt.: „Fauna i Flora Naszego Regionu”. Organizatorem konkursu była mgr Kinga Kokoszka. Jury powołane przez organizatora dokonało oceny prac,  biorąc pod uwagę: jakość wykonania prac (estetyka), bogactwo zaprezentowanych materiałów oraz piękno środowiska naturalnego, oryginalność, ogólne wrażenie. W skład jury wchodzili nauczyciele Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu (nauczyciel przyrody, biologii, chemii, plastyki). Wręczenie głównych nagród nastąpiło w czasie finału obchodów Światowego Dnia Ziemi (27.04.2015 r.). Prace uczniów, które w konkursie uzyskały największą liczbę punktów:

Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Dominika Sułek – 80 pkt.
V b
Igor i Kaja Urbanik – 77 pkt.
IV i VI
Bartosz Płachta i Szczepan Dymura – 47 pkt.
V a
Monika Fortuna i Wiktoria Pogwizd – 38 pkt.
VI b
Kacper Krzywda – 38 pkt.
Vc
Alicja Brzegowa – 37 pkt.
IV

 

Wszystkie działania przeprowadzone w ramach projektu „EKOSZKOŁA 2015” poszerzyły i uzupełniły wiedzę uczniów na temat ekologii i sposobów ochrony przyrody. Uczniowie zrozumieli, że należy dbać o środowisko naturalne, a tym bardziej o najbliższe otoczenie.  

Najbardziej cieszy fakt, że we wszystkie działania uczniowie naszej szkoły chetnie się angażowali, starannie i rzetelnie się przygotowywali, a ponadto świetnie się bawili.

 

Karolina Cierniak – Zuzia