Wtorek, 23 lipca 2019 r. Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława.
 
 

Gminny Konkurs Pięknego Czytania


 
 

IMG_20190405_0901225 kwietnia 2019 roku w bibliotece szkolnej odbył się Gminny  Konkurs Pięknego Czytania „Pamięć ukryta w prozie”organizowany przez nauczycieli bibliotekarzy ze szkół w Nowym Wiśniczu i Królówce. W konkursie wzięło udział po dwóch reprezentantów klas I-III szkół podstawowych z: Chronowa, Kobyla, Królówki, Muchówki, Nowego Wiśnicza, Połomia Dużego oraz Starego Wiśnicza.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:
p. Barbara Wiśniewska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu – przewodnicząca, p. Bożena Głąb – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu oraz p. Halina Skórnóg – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu

Każdy z uczestników zaprezentował wybrany przez siebie fragment jednej z lektur, które organizatorzy wskazali w regulaminie konkursu. Uczniowie prezentowali się w kolejności przez siebie wylosowanej. Jury oceniało technikę czytania (płynność, dykcję, tempo czytania), zachowanie limitu czasu oraz sposób interpretacji tekstu poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu takich jak: pauzowanie, modulacja głosu i jego natężenie. Uczestnicy byli bardzo skupieni i zaangażowani, potrafili uplastycznić czytany przez siebie tekst i zaciekawić słuchaczy.

Tytuł mistrza pięknego czytania otrzymał Grzegorz Mikulski reprezentujący naszą szkołę, natomiast wyróżnienia otrzymali Aleksandra Wołek ze Szkoły Podstawowej w Muchówce oraz Marta Sułek ze Szkoły Podstawowej w Starym Wiśniczu.

Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom, rodzicom za ich zaangażowanie w ideę krzewienia czytelnictwa. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w innych konkursach organizowanych przez naszą bibliotekę.

Maria Kokoszka
Monika Wyrwa