Wtorek, 23 lipca 2019 r. Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława.
 
 

Nowy rok szkolny 2018/2019 w Szkole Filialnej w Połomiu Dużym


 
 

IMG_02853 września, w piękny słoneczny poniedziałek przedszkolaki i uczniowie Szkoły Filialnej w Połomiu Dużym rozpoczęli kolejny rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza św. w Kaplicy św. Brata Alberta, którą w intencji uczniów i nauczycieli odprawił kś. Grzegorz Krakowski. Bezpośrednio po mszy udaliśmy się do szkoły, a najmłodsi pod czułą opieką rodziców i wychowawczyni p. Joanny Wyrwy pomaszerowali do nowo otwartego przedszkola w sali obok kaplicy.

Zgodnie z ceremoniałem po wprowadzeniu pocztu flagowego odśpiewano hymn narodowy. W okolicznościowym przemówieniu p. kierownik Bogumiła Sarna życzyła wszystkim uczniom samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom dumy ze swoich dzieci . Odczytała również list Ministra Edukacji Narodowej na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Słowa podziękowania skierowała do p. Marcina Dańca radnego Połomia Dużego, p. Jacka Trzeciaka sołtysa wsi oraz wykonawców i pomocników przy remoncie sali przedszkola : p. Grzegorza Imiołka, Sławomira Oświęcimki, Grzegorza Tworzydły, Mateusza Oświęcimki.

Nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!

Ewa Michno