Czwartek, 12 grudnia 2019 r. Imieniny: Aleksandra, Adelajdy, Dagmary.
 
 

Szkoła pamięta


 
 

25„(…) dla pamięci o tych, którzy dali świadectwo odwagi, cierpienia, a nawet śmierci dla ratowania ojczyzny(…)” – pisał pan Mieczysław Rosiek w artykule poświęconym uroczystości odsłonięcia Pomnika Pamięci, która miała miejsce w Wiśniczu 23 XI 1966 r.

Pamiętając o świadectwie, jakie dali ci, którzy szli „na śmierć (…) po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu, a także działające w szkole Koło Caritas, włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, mającej na celu podjęcie działań upamiętniających znane postaci oraz wydarzenia historyczne związane z naszym regionem.

Nowy Wiśnicz to miejsce nie tylko niepowtarzalne pod względem architektury. To również miejsce z niezwykle bogatą historią, niejednokrotnie znaczoną „krwią i blizną”. Francuski marszałek Ferdynand Foch powiedział, że „Narody, które tracą pamięć, tracą życie”, dlatego tak ważna jest pamięć o tych, dla których „Bóg, honor i ojczyzn  były  ważniejsze niż życie”. Włączając się zatem w akcję MEN-u, w ramach zajęć z wychowawcą, a także w sobotnie popołudnia, wyruszyliśmy do miejsc, o których trzeba i należy pamiętać.

Odwiedziliśmy groby osób zasłużonych i cenionych w naszej wiśnickiej społeczności, w tym groby zmarłych nauczycieli naszej szkoły, duchownych, lekarzy. Zapaliliśmy znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi, które pozostawiły swój ślad na naszej wiśnickiej ziemi: pod Pomnikiem Pamięci na zamkowym wzgórzu, na Cmentarzu Ofiar II Wojny Światowej w Leksandrowej. Zeszliśmy również do miejsca ze względu na swoją historię szczególnego- „Debrzy”, gdzie 5 czerwca 1940 roku rozstrzelano 10 polskich patriotów, wśród których znaleźli się m.in. ks, Ferdynand Machay i sędzia dr Władysław Bobilewicz. Na naszym szlaku „Szkoła pamięta” znalazły się także mogiły żołnierskie znajdujące się na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Wiśniczu , jak również, stojący w pobliżu cmentarza krzyż, spod którego w roku 1863 wyruszono do powstania styczniowego.

Wśród inicjatyw podjętych w ramach akcji „Szkoła pamięta” pani Krystyna Wnęk-Majewska wraz z młodzieżą przygotowała wymowną wystawę pt. „Wolność – słowo obraz, obraz słowa”, której motywem przewodnim było słowo „wolność” ujęte w pracach młodzieży  w różnych kontekstach, wymiarach, płaszczyznach. Pani Krystyna Wnęk-Majewska przeprowadziła również lekcję „Kara dla Bochni. 12 XII 1939” upamiętniającą egzekucję zakładników pod bocheńskim wzgórzem Uzbornia. Innym rodzajem zajęć lekcyjnych, włączających uczniów w akcję „Szkoła pamięta”, była prezentacja multimedialna przygotowana przez p. Marię Stabrawę, będąca rodzajem pielgrzymki po cmentarzach świata, na których spoczywają prochy naszych rodaków. Na prezentacji uczniowie mogli zobaczyć  Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, gdzie znajdują się groby m.in. Marii Konopnickiej, Artura Grottgera, Cmentarz Na Rossie w Wilnie, gdzie spoczywa matka Józefa Piłsudskiego i serce Marszałka, Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, gdzie pochowani są Polacy zamordowani przez NKWD w 1940 roku, Monte Cassino, polskie cmentarze w Afryce Wschodniej, gdzie spoczywają prochy wygnańców z Syberii, którzy uciekli z sowieckich łagrów i opuścili ZSRR z Armią Andersa, Cmentarz Pere – Lachaise, na którym pochowano  Fryderyka Chopina.

Kolejnym działaniem podjętym w ramach akcji „Szkoła pamięta” było przygotowanie przez klasę 7a wraz z wychowawcą p. D. Stus gazetki ściennej będącej formą uczczenia Święta Odzyskania Niepodległości.

Mówi się, że historia jest nauczycielką życia, bo to ona uczy, wychowuje, kształtuje postawy, proponuje wzorce zachowań. Na historii naszych przodków budujemy zarówno teraźniejszość, jak i przyszłość. Ona staje się swoistym punktem odniesienia wielu naszych działań.

11 listopada, w rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, na wzgórzu zamkowym, pod Pomnikiem Pamięci, Burmistrz Miasta Nowy Wiśnicz, pani M. Więckowska, nawiązując do swojej wizyty w Pałacu Prezydenta RP na zaproszenie  ks. kapelana Zbigniewa Krasa, od którego otrzymała zbiór wierszy „100 modlitw za Polskę”, zacytowała fragment jednego z nich. Młoda poetka pisze w nim tak: „Tak strasznie mnie to boli/Nie wiem, czy  jest to uczciwe, że nie muszę wybierać, cieszyć się wolnością czy za Polskę umierać”.

Każdy z nas dokonuje codziennie szeregu wyborów. Kryją się za nimi różne motywacje, ale żadna z nich nie każe nam dzisiaj umierać za kraj. Jednak takich właśnie wyborów dokonywali Ci, o których  „Szkoła pamięta”.

Małgorzata Klimek