• Akademia Bezpiecznego Puchatka

    •  

      

      

      

      

      

     Akademia Bezpiecznego Puchatka ,to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Nauczyciele klas I  realizują program poprzez przeprowadzanie zajęć związanych z bezpieczeństwem na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Po przeprowadzeniu zajęć dzieci weryfikują swoją wiedzę zdobytą podczas specjalnych zajęć Akademii rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.Po realizacji zajęć i testu bezpieczeństwa nauczyciel koordynujący uzupełnia ankietę podsumowującą program. Jest to podstawą do otrzymania certyfikatu dla szkoły potwierdzającego udział szkoły w programie oraz dyplomu dla uczniów.

      

     Tematyka programu?

     Materiały programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” skupiają się na tematyce bezpieczeństwa w czterech obszarach aktywności dziecka: na drodze, w domu, szkole oraz w Internecie. Omówione zostaną zasady bezpiecznych zachowań wraz  z sytuacjami, które mogą być dla dzieci niebezpieczne. W czasie programu uczniowie będą uczyć się podstawowych zasad ruchu drogowego, schematu udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego reagowania w przypadku zagrożeń. Dodatkowo w XI edycji programu materiały zostały wzbogacone o treści związane z technikami szybkiego uczenia się            i pobudzania kreatywności, poprzez które będziemy przekazywać niezbędną wiedzę.

      

     W szkole program realizują w klasach pierwszych: pani Marta Bielewicz, pani Małgorzata Łukasik, pani Barbara. Kokoszka.Nauczyciel koordynujący: pani Teresa Kowalska-Rydz.

      

      

     akademiapuchatka.pl