• Informacja dla rodziców

      14.11.2019

       

       

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. S. Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu informuje, że

      zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 wywiadówki śródroczne odbędą się

      w następujących terminach:

       

      dla rodziców uczniów klas 0 – środa, 13 listopada, godz. 16.30

      dla rodziców uczniów klas 1 – 3  - środa, 13 listopada, godz. 17.00

      dla rodziców uczniów klas 4 – 8 – czwartek, 14 listopada, godz. 17.00