• Informacja dla rodziców

      19.12.2019

       

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. S. Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu

      informuje, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020

      przerwa świąteczna jest w dn. 23 – 31 grudnia 2019r.

       

      2 i 3 stycznia 2020r. są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

      W tych dniach nauczyciele pełnią dyżur w godz. 8.00 – 14.00.

      Świetlica pracuje również  w godz. 8.00 – 14.00.