• ZWROTY KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

      24.05.2020

      DO RODZICÓW I UCZNIÓW kl. I-VIII!

      ZBLIŻA SIĘ KONIEC ROKU SZKOLNEGO.

      PROSIMY O ZWROT WYPOŻYCZONYCH PRZEZ WAS KSIĄŻEK (nie podręczników).

       

      TERMIN ZWROTU KSIĄŻEK: 1 -10 CZERWCA W GODZ. 7.00-16.00.

      PUNKT ZWROTU KSIĄŻEK: WEJŚCIE DO SZKOŁY, NA PARTERZE – DO OZNACZONYCH POJEMNIKÓW.

      ODDAWANE KSIĄŻKI MUSZĄ BYĆ ZAPAKOWANE W REKLAMÓWKI LUB FOLIOWE WORECZKI ORAZ OPISANE NA ZEWNĄTRZ OPAKOWANIA:
       

      • IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
      • KLASA

      PRZY WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB NALEŻY ZACHOWAĆ ZASADY DYSTANSU SPOŁECZNEGO.

      INFORMACJA O TERMINIE I ZASADACH ZWROTU PODRĘCZNIKÓW ZOSTANIE PODANA DO WIADOMOŚCI W CZERWCU.

       

     • Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych

      15.05.2020

      Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych 0PA, 0P, 0A, 0B, 0C w Szkole Podstawowej  w Nowym Wiśniczu w okresie od dnia 18 maja 2020r. do dnia 22 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, nauczanie w Szkole Podstawowej  w Nowym Wiśniczu jest prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.