• BIBLIOTEKA Do rodziców i uczniów kl. I-VIII!

      11.11.2020

      WYPOŻYCZENIA I ZWROTY KSIĄŻEK
       DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

       

      WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

      1. Lektury - będą wypożyczane uczniom na podstawie informacji od nauczyciela języka polskiego lub indywidualnego zgłoszenia od ucznia/rodzica.

      2. Pozycje pozalekturowe uczeń zamawia indywidualnie, wg zainteresowań.

      3. Wszystkie zamówienia, pytania o książki, wymiana informacji odbywać się będzie poprzez dziennik elektroniczny.

      4. Zamówione (lub wyznaczone przez nauczyciela j. polskiego)  książki będą
       do odebrania na parterze przy głównym wejściu do szkoły

      • w starym skrzydle – dla uczniów klas 4 - 8
      • w nowym skrzydle – dla uczniów klas 1 – 3

      5. Książki można będzie odbierać od poniedziałku do piątku  w godzinach 1430 – 1500.

       

      ZWROT KSIĄŻEK

       

      Zwrotu książek można dokonywać od poniedziałku do piątku.

       

      PUNKT ZWROTU KSIĄŻEK: główne wejście do szkoły w starym i nowym skrzydle, na parterze – do oznaczonych pojemników.

      Przy większej ilości osób  należy zachować zasady dystansu społecznego.

     • Zarządzenie dyrektora szkoły

      06.11.2020

      Z dniem 09 listopada 2020r. Szkoła Podstawowa im. S. Lubomirskiego w  Nowym Wiśniczu rozpoczyna realizację kształcenia na odległość w klasach 1-3 oraz kontynuuje realizację kształcenia na odległość w klasach 4 - 8.

       

      Prosimy, aby w wyznaczonym planem lekcji czasie dopilnować, aby dziecko zalogowało się na platformie MICROSOFT 365, w aplikacji TEAMS.

       

      W tym tygodniu będzie czas na zapoznanie się z pracą platformy oraz ewentualne zgłoszenie problemów technicznych.

       

      Udział w zajęciach on-line jest możliwy przy wykorzystaniu dowolnego sprzętu mającego dostęp do Internetu - może to być komputer stacjonarny lub laptop, ale również tablet i smartfon.

       

      W przypadku np. braku kamerki lub mikrofonu czy głośnika  w komputerze stacjonarnym – będzie ograniczony jedynie czynny udział w krótkich częściach zajęć prowadzonych za pomocą wideo połączeń (bierny udział czyli śledzenie przebiegu zajęć jest możliwy).

       

      Aby ułatwić udział w zajęciach z użyciem urządzeń mobilnych (tablet, smartfon), należy zainstalować bezpłatną aplikację MICROSOFT TEAMS.

       

      Prosimy Rodziców uczniów klas 1-3, aby w miarę możliwości towarzyszyć dzieciom podczas pierwszych zajęć, ponieważ może zaistnieć potrzeba pomocy.

       

      Program jest intuicyjny, mamy nadzieję, że nie sprawi większych problemów Naszym Uczniom w bieżącym użytkowaniu.

      Prosimy o udostępnienie/włączenie w ustawieniach laptopa wbudowanego mikrofonu oraz kamery.

       

      Prosimy o bieżący kontakt z wychowawcą klasy w przypadku trudności.

      Do pobrania:

     • Ślubowanie pierwszaków 2020’

      03.11.2020

      W dniu 22 października 2020 roku w naszej szkole już od rana panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klas pierwszych w obecności p. dyrektor Bożeny Głąb, p. dyrektor Małgorzaty Korty i swoich wychowawczyń, zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu. Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, służyć pomocą słabszym, a swoją postawą sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie z rąk pani dyrektor otrzymali swój pierwszy dokument – legitymację szkolną. Potem pozowali do pamiątkowych zdjęć.  
      Rodzice także włączyli się w organizację tego święta. Przygotowali „słodkie przyjęcie” dla swoich pociech i obdarowali ich różnorodnymi upominkami (dostarczyli wszystko wychowawczyniom, gdyż z powodu obostrzeń sanitarnych nie mogli uczestniczyć w uroczystości). 
      Ten dzień z pewnością na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. Mamy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali, będą dla nich drogowskazem na długie lata szkolne

      .
      Beata Filipczyk