• Projekt „Jeżdżę z głową”

      15.12.2020

      Województwo Małopolskie wspólnie z małopolskimi gminami, realizuje projekt „Jeżdżę z głową”, w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, polegający na zorganizowaniu nauki jazdy na nartach dla wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych z terenu Małopolski, nie umiejących jeździć na nartach, snowboardzie czy łyżwach.

      Realizację projektu w Gminie Nowy Wiśnicz planuje się w terminie po uruchomienieu stoków narciarskich. Projekt zakłada naukę jazdy na nartach, realizowaną w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV, przez wykwalifikowanych instruktorów na stokach narciarskich, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Związku Narciarskiego dla tego typu zajęć. Do projektu mogą zgłaszać się  uczniowie z klas V i VI, również ci którzy brali udział we wcześniejszych edycjach projektu. Na jednego uczestnika projektu będzie przypadać około 18-20 godzin zegarowych z nauki jazdy na nartach gdzie uczestnicy zostaną podzieleni na grupy 10-12 osobowe (w zależności od zgłoszenia uczestników do projektu). Zajęcia na stoku będą trwać około 6 godzin/dziennie. Projekt nie obejmuje wyżywienia dla uczestników. Ponadto informujemy, że rodzice/opiekunowie będą zobowiązani osobiście dowozić dzieci do Nowego Wiśnicza (parking koło kapliczki św. Jana) gdzie autokarem będą przewożeni na stok narciarski, to samo tyczy się powrotów dzieci  (odbiór dzieci z parkingu).

       

      W związku z sytuacją pandemiczną w kraju wszelkie dokumenty związane z projektem rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przesyłania e-mailem na adres: fundusze@nowywisnicz.pl lub spakowane w kopercie z adnotacją projekt „Jeżdżę z głową” złożyć do skrzynki na listy, która znajduje się przed Urzędem Miejskim w Nowym Wiśniczu.

      Dokumenty do pobrania:

      Dokumenty dla uczniów klas 5, 6 należy przesłać/złożyć   w nieprzekraczalnym terminie tj. do 11.01.2021r.

       

       

      Dokumenty dla uczniów klas 4 należy przesłać/złożyć  zgodnie z powyższą informacją w nieprzekraczalnym terminie tj. do 22.12.2020 r.

     • Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Literackiego „Kartka z pamiętnika Przodka”

      22.12.2020

       „Profesjonalny pisarz to amator, który się nie poddał.”

      Richard Bach

       

      Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu wraz Miejską Biblioteką Publiczną im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu zorganizowały i przeprowadziły Gminny Konkurs Literacki „ Kartka z pamiętnika przodka”. 

      29 listopada zebrało się, w celu rozstrzygnięcia konkursu, jury, w składzie:

      Zofia Gołębiowska -Tabaszewska – przewodnicząca

      Marta Cholewa – członek

      Barbara Wiśniewska – członek.

      Komisja powołana przez organizatorów oceniła prace według następujących kryteriów:

      1. poprawność stylistyczna i językowa,
      2. poziom literacki pracy,
      3. samodzielność i oryginalność,
      4. ogólna estetyka pracy 

      i wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach wiekowych .

      Klasy 4 - 6

      I miejsce - Karolina Rośkowicz

      I miejsce - Karol Dominik

      II miejsce - Zofia Włodzimirow

      III miejsce – Zuzanna Dziedzic

      Wyróżnienie – Dominika Kolarz

      Wyróżnienie – Mikołaj Styrna

       

      Klasy 7 – 8

      II miejsce – Jakub Wietrzak

      III miejsce – Julia Paprota

      Wyróżnienie – Marlena Duch

       

      Nagrody (widoczne na zdjęciu) sfinansowane zostały z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zostaną one wręczone laureatom po powrocie do nauczania stacjonarnego.

       

      Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!!!

      Monika Wyrwa
       Maria Kokoszka
      Renata Seredyńska

     • Nasi laureaci konkursów

      21.12.2020

      Nasi laureaci konkursów

      W dniu15 grudnia 2020r. w Szkole Podstawowej w Królówce odbył się (w formule online) V Gminny Konkurs pt. „Wiśnickie Talenty Muzyczne”.

      Uczniowie naszej szkoły sąlaureatami w kilku kategoriach:

      • W kategorii śpiew, klasy I – III:
       I miejsce – Emilia Rudek z klasy I c,

      II miejsce – Magdalena Adamczyk z klasy II b

      Wyróżnienie: Anna Wójcik z klasy 3 d.

      • W kategorii śpiew, klasy IV-VI:
       Wyróżnienia: Aleksandra Bukowiec i Kamil Dudziak
      • W kategorii taniec:
       Wyróżnienie: Julia Musiał.
      • W kategorii instrumentaliści, klasy I – III:
       III miejsce – Olga Ruśnica z klasy 3 d.
       Wyróżnienie:Gabriel Curyło z klasy 2 a.
      • W kategorii instrumentaliści, klasy IV-VI:
       I miejsce – Szymon Wójcik,
       II miejsce – Zuzanna Dziedzic i Iga Brydniak.
       Wyróżnienie:Hanna Ruśnica.
      • W kategorii instrumentaliści, klasy VII-VIII:
       II miejsce – Julia Wójcik,
       III miejsce – Jan Filipek.

       

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy pięknych występów, a zwycięzcom zdobytych miejsc i wyróżnień.

      Julia Wójcik i Szymon Wójcik odnieśli jeszcze sukcesy w innych konkursach muzycznych (ogólnopolskich i międzynarodowych), ale o tym w kolejnym artykule, gdyż czekamy na wyniki Szymona z ostatniego konkursu.

       

      W dniu 18 grudnia w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej pt.: „Ubierzmy choinkę dla Jana Pawła II”. Spośród 1508 prac nadesłanych z Polski i Ukrainy wybrano i nagrodzono 30 prac i nasza szkoła ma w tym swój udział. Przyczynili się do tego:

      • Karol Kulas z klasy 0 a – w kategorii prac dzieci przedszkolnych
      • Kalina Trojan z klasy 2 a – w kategorii prac dzieci z klas I-III.

      Serdecznie gratulujemy dzieciom pomysłowości, talentu i dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły w konkursie. Rodzicom jesteśmy wdzięczni za wspieranie dzieci w ich działaniach.

       

      Ważne!

      Drodzy Rodzice, jeżeli Wasze dziecko ma udokumentowane sukcesy w konkursach lub innej działalności pozaszkolnej, proszę o kontakt, chętnie o tym napiszę, abyśmy wspólnie z całą społecznością szkolną mogli się z nich cieszyć.

                                                                                                                            Marta Bielewicz

     • PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

      07.12.2020


      8-10 grudnia 2020r /wtorek, środa, czwartek/  odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty.

      W tych dniach klasy 8 nie mają lekcji.
      Egzamin będzie przeprowadzony w dużej i małej sali gimnastycznej w reżimie sanitarnym.

      Warunki przeprowadzenia egzaminu:

      1) Na próbny egzamin przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi.
      2) Dla uczniów, którzy nie mogą pisać egzaminu z powodów niezależnych (choroba, kwarantanna ...) ,
      zostanie wyznaczony dodatkowy termin.
      3) Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.15 w maseczkach.
      4) Każdy uczeń przynosi obuwie na zmianę i przebiera się w wyznaczonym boksie – stare skrzydło
      5) Każdy uczeń przynosi: czarny długopis, przybory dozwolone w dniu egzaminu, legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości
      6) Dla uczniów dojeżdżających harmonogram dowozów poniżej.

       

     • Benefis Naszej Rodziny - Kampania społeczna

      07.12.2020

       

      W czasie, gdy sytuacja epidemiologiczna wpływa na zmianę funkcjonowania szkół, gdy dzieci mają ograniczony kontakt ze swoimi rówieśnikami, stajemy przed poważnym wyzwaniem, jak wspierać je w prawidłowym rozwoju emocjonalnym, społecznym, intelektualnym.

      Jako nauczyciele dokładamy starań, aby zminimalizować negatywne skutki izolacji. Mamy świadomość, że system e-nauczania nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu, dlatego poszukując rozwiązań, które mogą być pomocne we wspieraniu naszych uczniów, Waszych dzieci, przystąpiliśmy, jako szkoła, do kampanii społecznej Benefis naszej Rodziny, zainicjowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek".

      W ramach tej  kampanii został ogłoszony konkurs, do wzięcia w którym przystępuje kilka rodziny z naszej szkoły. Jego cele, a również zaproponowana forma, wydają się w tym czasie szczególnie ważne – przygotowanie i przeprowadzenie „święta rodziny", może pomóc dzieciom przeżyć radość ze wspólnego, rodzinnego bycia wyjątkowym, poczuć siłę relacji, które dają poczucie bezpieczeństwa, ujawnić (odkryć) nowe talenty i twórcze zaangażowane.

      Nagrody przewidziane w konkursie są ... intrygujące.

      Pomóżmy naszym dzieciom doświadczyć tego co dla nich najważniejsze – bliskości w rodzinie.

      Koordynarorem projektu w naszej szkole jest pani Renata Seredyńska, która przeprowadzi dla uczniów i rodziców warsztaty on - line  wg przygotowanych w tym celu  scenariuszy.   Tematem spotkań będzie m.in. tematyka kampanii  i jak wspierać dzieci w czasie pandemii.

       

                                                                                                                   Renata Seredyńska

                                                                                                                   Koordynator kampanii w szkole