• Współpraca partnerska szkół „Przyjaźń łączy” została zainicjowana w lutym 2002 roku przez ówczesną dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu  panią Elżbietę Krajewska,  nauczycielkę języka niemieckiego panią Bożenę Głąb oraz ze strony niemieckiej – ówczesnego wicedyrektora Staatliche Wirtschaftsschule Eschenbach pana Erharda Lipperta  i nauczycielkę matematyki panią Margaretę Reim.  Nauczyciele napisali projekt „Język obcy – kluczem do Europy”, który dostał dofinansowanie z unijnego programu Socrates Commenius i Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży Warszawa Poczdam.

     Głównym celem każdego projektu jest  poznanie kraju sąsiada, łamanie stereotypów i doskonalenie umiejętności językowych.  Każdy projekt ma określony temat dzięki czemu pozwala bliżej poznać region, w którym przebywa młodzież, jego historię,  kulturę i zwyczaje. W 2009 roku została podpisana umowa partnerska między szkołami, która obliguje obydwie strony do organizowania spotkań młodzieży co dwa lata i  wymiany doświadczeń między nauczycielami.

     Od 2002 roku zostało zorganizowanych  7 projektów, w których wzięło udział łącznie ponad 200 uczniów  z Polski        i Niemiec.

     Tematy  wspólnych projektów:

                                                          2003/2004 „Język obcy – kluczem do Europy”

                                                          2006/2007 „Ja tu mieszkam – ty tu możesz odpocząć”

                                                          2008/2009 „Co nam w duszy gra?”

                                                          2012/2013 „Gdzie kucharek sześć…”

                                                          2014/2015 „Sport bez granic”

                                                         2016/2017 „Jeden park – wiele możliwości”

                                                         2018/2019 „Przystanek: Historia. – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”

     Szkoła współpracuje również z Gymnasium Eschenbach, z którym prowadzi wymianę indywidualną od 2012 roku.

      

     Od 2006 roku współpracę partnerską szkół wspiera merytorycznie i finansowo Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży Warszawa – Poczdam. Jest to organizacja rządowa, która umożliwia spotkania oraz współpracę młodych Polakówi Niemców, aby mogli się poznać, rozbudzić wzajemną ciekawość, zbudować zrozumienie i zostać przyjaciółmi. PNWM buduje fundamenty dobrosąsiedzkich relacji między Polakami i Niemcami. Wkład polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w dobrosąsiedzką współpracę i integrację europejską spotkał się z uznaniem ze strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Fanka-Waltera Steinmeiera, którzy objęli PNWM wspólnym patronatem honorowym.