•    

     BADANIE PIRLS

     Badanie PIRLS, czyli Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu, w skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce - przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

     Przedmiotem pomiaru jest:

     ü  czytanie pod względem doświadczenia literackiego (czytanie tekstów literackich)

     ü  czytanie w celu uzyskania informacji (czytanie tekstów użytkowych).

     W badaniu udział biorą dziesięciolatki - w naszej szkole są to uczniowie klas czwartych. Projekt realizowany w od 2 marca  do 31 marca 2020 roku.

     CEL BADANIA

     Przedmiotem pomiaru jest czytanie pod względem doświadczenia literackiego (czytanie tekstów literackich) oraz czytanie w celu uzyskania informacji (czytanie tekstów użytkowych).

      

     Koordynatorem badania w szkole jest pani Halina Skórnóg


     https://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pirls